Affiche 2012

Dit is de affiche voor de Bursefeesten 2012. De vleermuizen, die in onze Leeuwenpoort onderdak gevonden hebben, kregen een prominente plaats in het ontwerp. De tekening werd gemaakt in het atelier van Buso Katrinahof, door een 15-jarige jongen met een mentale beperking. Hij is een leerling van Katrien Waroux, die samen met haar man Luc Roegiers zorgde voor de verwerking van het ontwerp tot affiche.